Motorslädar

Motorslädar och linjaler
För att enkelt och snabbt kunna byta remmar i en drift utan att ändra uppriktningen på motorn bör en släde eller liknande finnas monterad. När man idag pratar mycket om energisnåla drifter, så är detta ett första steg man kan ta för att få en så hög verkningsgrad som möjligt.

ROSTA Motorhyllor
En självjusterande motorhylla av hög kvalitet som kommer från ROSTA.
Man använder motorhyllor av samma anledning som slädar och linjaler.

Kataloger
Jens-S