Kullager

Spårkullager är mångsidigt användbara, självhållande lager med massiva ytterringar, innerringar och kulkransar.  Dessa enkelt uppbyggda produkter som i drift är okänsliga och underhållsvänliga finns som enradiga och tvåradiga samt öppna och tätade.  Av tillverkningstekniska skäl kan öppna lager ha spår för tätnings- eller täckbrickor i ytterringen.

På grund av det låga friktionsmomentet lämpar sig spårkullagren för höga varvtal.

Koniska rullager består av massiva ytter- och innerringar med koniska löpbanor och koniska rullar med hållare. Dessa lager är inte självsammanhållande. Det innebär att innerringen med rullarna och hållaren monteras skilt från ytterringen. Koniska rullager tar upp höga radiella och ensidigt axiella belastningar. För axiell motstyrning behövs vanligtvis ett ytterligare lager som då placeras spegelvänt..

Sfäriska rullager är tvåradiga, självsammanhållande enheter som består av massiva ytterringar med hålsfärisk löpbana, massiva innerringar samt sfäriska rullar med hållare. Innerringarna har cylindriska eller koniska hål.

Nålrullager finns i ett flertal olika utföranden och i en mängd storlekar.
De flesta utgörs av lager med flänsar på ytterringen. Dessutom finns lager utan flänsar och lager med tätningar. Samtliga lager har en styv hållare med gott om ytrymme för smörjmedel. Nålrullarna har en mot ändarna svagt krökt mantelyta; detta ger modifierad linjekontakt mellan rullar och löpbana som förhindrar skadliga kantbelastningar.

Nålrullager finns i ett flertal olika utföranden och i en mängd storlekar.De flesta utgörs av lager med flänsar på ytterringen. Dessutom finns lager utan flänsar och lager med tätningar. Samtliga lager har en styv hållare med gott om ytrymme för smörjmedel. Nålrullarna har en mot ändarna svagt krökt mantelyta; detta ger modifierad linjekontakt mellan rullar och löpbana som förhindrar skadliga kantbelastningar.

Våra lager vi säljer är SKF och FAG, om kunden ej specifikt önskar något annat.

Kataloger för lager från FAG
Axialvinkelkontakkullager
Axialspårkullager
Cylindriska Axialrullager
Cylindriska Rullager
Koniska Rullager
Lagerhus
S-lagerenheter
Spårkullager
Sfäriska axialrullager
Sfäriska kullager
Sfäriska rullager, enradiga
Vinkelkontaktkullager, enradiga
Vinkelkontaktkullager, tvåradiga

Mer information
Smörjning och Underhåll
Lagerdata, Lagertyp
Utformning av anslutningsdelar
Tillbehör

Webbkataloger med sökning och all nödvändig info finner du här.
FAG/INA
SKF

3D cad arkiv finner ni här
Spårkullager (NOMO)